<small id="612fc"></small>
  1. <small id="612fc"></small>
   1. <small id="612fc"></small>
    1. 收藏本站 您好,欢迎来到机械网 请登录 免费注册 行业导航 产品 求购 企业 动态 展会 招聘
     您当前位置:供应信息 -> 化工机械 -> 化工实验设备

     E+H

     2023-01-14 10:48:44 来源:上海科湘自动化技术有限公司
     分享到:

     E+H恩德斯豪斯
      
     E+H变送器 E+H流量计 E+H 品牌E+H 恩德斯豪斯E+H 型号、E+H变送器(E+H压力变送器;EJA压力变送器);E+H液位变送器;差压变E+H送器);E+H 2、传感器(压力传感器E+H
     E+H FMR231-AEGGSSAA2AA
     E+H PMC133-1B1F2P6F1VT E+H
     E+H PMP635-R43H9M1AEU1
     E+H FTL260-0020 E+H
     E+H DC11TES-AC111B1BK11
     E+H DC12TE-A11A1BLA1 L=400MM E+H
     E+H FTM31-A5DA1A 2500MM
     E+H CLM253-CD0005 CLS12-B1D1A CLA751 E+H
     E+H CPS11-2AS2ESA CPM253-PR0005  CPA
     E+H 50W1F-HA0A1AA04AD DN100 PN16 30
     E+H FTM31-4AA1A
     E+H DC12TE-A11AB1BCA1 L=400mm
     E+H FTL51-AGR2DB2G5A 110MM
     E+H FMU40-IRB2A4
     E+H TMT180-A213AEAPD
     E+H 700-1-344 L=1000
     E+H FMU231E
     E+H PMC45-RE11P1A1DLA
     E+H CLA751
     E+H CLM253-CD0005
     E+H CLS12-B1D1A
     E+H CPA250-A00
     E+H CPM253-PR0005
     E+H CPS11-2AS2ESA
     E+H EW24NR.FBB5008 36
     E+H PMC41-RE11F2J11T1
     E+H PMC41-RE11H2J11T1
     E+H FTC231-G11B4  1100MM
     E+H FTC231-G11B4  800MM
     E+H DB101-G1EE202ZD/6M
     E+H 72W50-SD0AA1AAA4AA
     E+H 80A02-ASVWAAAAD4AA
     E+H PMC41-RE11P2H21T1
     E+H FTC331-G11B4  1100MM
     E+H FTC331-G11B4  800MM
     E+H FTC325 3-wire
     E+H FTC52-AG1AC11DB  1000MM
     E+H FTC52-AG1AC11DB  1250MM
     E+H F68G-NNN-AR3
     E+H DB101-G1EE202ZD/6M
     E+H 72W50-5D0AA1AAA4AA
     E+H EC11Z
     E+H EC61Z
     E+H FMC420-R0A1 917079-060
     E+H FTC325 3-WIRE-A2A31
     E+H COM253-DX0005/C0S41-4P
     E+H COM253T0005/C0S41-A4
     E+H EMU231E-AA32
     E+H EMU861-R1B1A1
     E+H PMC71 ABA1P2GHAAAA
     E+H DB450-AC21BA33GG20
     E+H FDU81-RG1A
     E+H FDU860-R1A1A1
     E+H FDU862-R1A1A1
     E+H 11375-G1A2A2 4-250MM
     E+H DB50-AC10BB12ED20
     E+H TRX/PRG
     E+H 83F50-AD4SAABAAGAA
     E+H CPS11D-7AA21
     E+H CYK10-A051 配专用线10米
     E+H DN100,分体式
     E+H PMC131-A11F-2D 3W -20~20mbar
     E+H 77FS1F-EA010A03
     E+H DTI200-A11B1A
     E+H FTE30-AA21
     E+H FTL260-0020 E+H
     E+H PMP131-A1101A-2W E+H
     E+H 80A02-ASVWAAAAABAA
     E+H FTL51-AGR2BB2G5A
     E+H 11375-G1A2A2 L=250MM E+H
     E+H DB50-AC10BB13ED20 E+H
     E+H 50W5H-UDOAIAAOAAAW(DN500) E+H
     E+H COM253-DX0005
     E+H COM253-T00005
     E+H COS41-4P
     E+H FDU80-RG1A(梁道式)
     E+H YA611-0A
     E+H DC11 TEN-AA11B1BKL3 L=300MM
     E+H TR10-A6A1YYSDSC000
     E+H TR10-A6A3YYSJSC000
     E+H TR10-AAD3BHSDF3000
     E+H TSC110S-11BG12GDS
     E+H DBFTC 420N-A  L=700MM
     E+H FTC325 3WIRC-A2A31 250V AC
     E+H FTC52-AC1 AC11  L=1100MM
     E+H FTC325-A2A31   AC230V
     E+H FTC52-AG1AC11 L=1100MM
     E+H FMP40-ABB2GRJG21AA
     E+H FMP45-AARGJG31A4A
     E+H FTM30-A44Y1
     E+H PMC531-YSOA2A6A1S 4-20MA
     E+H DC 12TE-A11AB1BKB1  L1=2000mm
     E+H FEC12
     E+H DMC71_ACA/2GAAAA -5000-0Pa
     E+H 50P1H-EC1A1AC0A4AA
     E+H PMP41-RE23SBH11F1
     E+H FMU42AMB2A22A
     E+H 11375-G1A2A2 L-250MM
     E+H CPF81-LH11C3
     E+H CPM228-PR0005

     品牌: E+H 
      
     产品介绍:FMU40-ANG2A2
     FMU860-R1A1A1
     FMU861-R1B1A1
     FMU862-R1A1A1
     FDU81-RG1A
     FDU81-RG2A
     FDU81-RG3A
     FDU81-RG4A
     FMU230E-AA32
     FMU231E-AA32
     FMU40-ARB2A2
     FMU40-ANB1A2
     FMU232E-AA42
     FMU40-ANB2A2
     FDU80-RG2S
     FMU231A-AA31
     FMU860-R1EB1
     FDU83-RN3
     FDU80-RG2A
     FMU41-ARB2A2
     FDU80-RG1A 
     DANFFOS BAUE 2549123
       DANFFOS BAUE Z008A9C2
       DANFFOS BAUE Z025A6C2 
       DIGITAL GP2301-SC41-24V
       DELTA PWS-1760-CTN1
       DIGITAL GPW-CB
       DOPAG 418.10.00A
       DY DYDA-12-3DODC
       DY DYDA-16-10 PT100
       DELTA VFD004S43A
       DELTA VFD007M43B
       DDNY E2XB 5W 220V 50HZ
       DANFOSS 175U0987
       DHC DH48L
       DIGITAL GP-FX2N
       DANFOSS 018F6176 220V
       DIGITAL GP37W2-BG41-24V
       DANFFOS BAUE 113001
       DANFFOS BAUE 2549123
       DANFFOS BAUE Z008A9C2
       DANFFOS BAUE Z025A6C2 
       DELTA PWS-1711-STN1
       DELTA VFD022M43B
       DIGITAL GP2500-TC41-24V
       DIGITAL GP477R-EG41-24VP
       DELTA VFD055A43B
       DELTA ES3-01CN6941
       DELTA VFD220F43A
       DELIXI CDR2-16(1.7-2.4)
       DELIXI CDR2-16(3.4-4.5A)
       DELIXI CJX2-0901 220V
       DELTA VFD004L21A
       DELTA VFD40WL21A
       DYLL DY26B02
       DYLL DYZBWZ-K0
       DELTA PWS-1711-STN
       DANFOSS 018F6857
       DELTA PWS-700T-STN
       DIGITAL GPW-CB
       DONGTING BSMJ
       DELTA VFD022M43B
       DELTA PWS-1711-STN
       DELTA PWS-1711-STN
       DRUPS UPS-III
       DELTA PWS-1760-CTN
       DELTA VFD007M21A(含1M电缆
       DELTA VFD015M21A(含1M电缆)
       品牌 型号
       EUPEC TT570N16 1600V 570V
       EASYVIEW MT506LV4CN
       E+H TST10-BT2XCS2BAAR 0-100
       E+H TST10-BT2XCS2BAAR 0-200
       E+H TMT182-A
       EASYVIEW MT-506L
       EBM WZG107-AD03-02
       ELCAR PZTK76-38FR
       EAGTOP 10KW/10R
       EAGTOP 10R/101
       E+H DC11TES-AC11B1BKB1
       E+H DC12TE-A11AB1BKB1
       EASYVIEW MT510T
       EASYVIEW MT500-FX2N
       EASYVIEW MT500-PC
       EASYVIEW MT506S
       ESCORT ECT-689
       EASYVIEW MT508S
       E+H DC11TES-AC11B1BKB1
       E+H DC12TE-A11AB1BKB1
       EAO 31-261.0250
       EAO 31-903.2
       EAO 31-924
       EAO 01-903.2
       EASYVIEW MT506L
       ELLOT OEM4P
       EASYVIEW MT506L
       EVIEW MT510T
       EVIEW MT5-COM
       EAGTOP BRU 6KW/4R
       EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW 操作手册
       EAST NORTH
       EAGTOP BRU 10KW/13.6R
       EAGTOP BRU 12.5KW/13.6R
       EAGTOP BRU 6KW/15R
       EASYVIEW MT508S
       EASYVIEW MT5-PC
       EASYVIEW MT5-S7-200
       E+H P41-P100E58 0-18MPA
       EUCHNER HKD100*100A05
       EASYVIEW MT506L
       ENTDINE NM208732
       ENTDINE PMX8MC-2
       E+H DC12TE-A11AB1BKB1
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT510T
       EASYVIEW MT506L
       EVROTHERM 590P/0110/500/0011
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT506L
       E+H CPS71-2AB4ESA
       EASYVIEW MT509L
       E+H TR10-AAD1YYSXR3000 <=100
       E+H TR10-AAD1YYSXR3000 <=250
       EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT508S
       EASYVIEW MT510T
       EAO 31-261.0252+31-903.2+31-
       EAO 1903.6
       EASYVIEW 触摸屏使用说明书
       EASYVIEW MT-506L
       E+H FMU43-AKG2A2
       EASYVIEW MT506S
       EIKO ES1370UC
       EIKO ES1380UC
       EIKO ES1950UC
       EIKO ES1970UC
       EIKO ES9200UC
       EIKO ES9300UC
       EIKO KS402Y
       EIKO KS661GK
       EIKO KS661PK
       EIKO NX2010U
       EIKO NX2020U
       EIKO NX500A
       EIKO NX9420
       EIKO PS271A
       EIKO PS271K
       ELTRA EAM115A32/2048G8/28
       E+H 50086772
       ELTRA EL58B1024Z5/28P8X6PR
       E+H FTL50-AGR2AA4G5A
       E+H PMC133 1B1F2P6G1FT
       E+H PMC133 1R1F2P6G1FT
       EVROTHEROM 590P/0830/500/0011
       EVROTHEROM 591P/0500/500/0011
       ENTRELDEF EFA 010.101.27 AC220V
       Electrotex 80400012
       EASYVIEW MT506L-LINE
       EVROTHERM 425S 415V 100A
       EVROTHERM 425S 415V 125A
       EVROTHERM 425S 415V 63A
       EVROTHERM 425S 415V 75A
       EVROTHERM TE10A 380V 16A
       EVROTHERM TE10A 380V 40A
       EVROTHERM TE10S 480V 16A
       EVROTHERM TE10S 480V 25A
       EVROTHERM TE10S 480V 40A
       EAO 0.1-261.015
       E+H FTC52-AG1AC11DB
       EAO 704.071.2
       EAO 704.900.2
       EASYVIEW MD204L
       ERO TFS931133000
       ERO TFS937133000
       EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT506SV3CN
       EVIEW MD204L
       EGB A6
       EASYVIEW MT508S
       ELTRA EL63D2500S5/28P10X3JR
       EAO 704.032.2
       EAO 704.032.5
       EAO 704.900.3
       EAO 704.900.5
       EAO 44-701.62R
       EVROTHERM 512C 32A
       ENTRELEC EBA010.101.27 24VDC
       ENTRELEC EBK010.104.22 24VDC
       EVROTHERM 590P/0830/500/0011
       EVROTHERM 591P/0500/500/0011
       EASYVIEW MT510T
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT510T 256色
       EASYVIEW MT506SV3CN
       EASYVIEW MT508S
       ELTRA EL63D400ZB/24L10X3MR
       EVROTHERM &19英寸机架带T103底板
       EVROTHERM &T140
       EVROTHERM &T180
       EASYVIEW MT506S 5.7'
       ELTRA G22/15A6
       EUCHNER TP1-538A024MC1855
       EUCHNER SN02R12-1508-M
       EUCHNER SN03R12-1508-M
       EUPEC DDB6U70N16R
       EUPEC TD95N12KOF
       EASYVIEW MD204L
       E+H CPM253-PR0005
       EASYVIEW MT506L
       EAGTOP 400KW/100R
       EASYVIEW MT506L
       ELTRA EL40A50Z5/28P6X6PR2
       EAGTOP NFI-010
       EAGTOP NFI-036
       EAGTOP NFI-050
       EAGTOP NFI-100
       EASYVIEW MT508S
       EASYVIEW MT510T
       ELTRA EL63D2500S5/28P10X3JR
       EAGTOP NFI-010
       EAGTOP NFI-036
       EAGTOP NFI-050
       EAGTOP NFI-100
       EUCHNER SN02 D08-552-M
       EAO 704.0715.900.1
       EUCHNER SN02 D12-502-M
       EUCHNER SN02 D16-502-M
       EUCHNER SN04 D16-502-M
       EAO 704.071.5
       EAO 704.900.1
       E+H DC12TE-A11AB1BDB1
       E+H FMU231E-AA32
       ELTRA EL40A60S5/28C6X6PR
       ENIDINE NM208732
       ENIDINE PMX8MC-2
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT506S 5.7''
       EVROTHERM 590P/0500/500/0011
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT508S
       EUCHNER NZIRK-528-M
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT508S
       E+H CPS11-1BA4GSA
       EASYVIEW MD204L
       E+H TMT180-A113AAA
       EASYVIEW MT510T
       ELTRA EL115A1024Z28/24L10X3PR
       EAO 51-296.025D
       EAO I1
       EASYVIEW MD204L
       E+H 50P50-EFIAIAA0AA
       E+H CPA111-00A
       E+H CPA111-30A
       E+H CPM223-PS0105
       E+H CPM223-PS0116
       E+H FTC331-G11B4
       E+H FTC331-G11B4
       EAGTOP RXHG 100W/390R
       ELTRA EH63G200S8/24N15X3PR8
       EASYVIEW MT510T
       EASYVIEW MT510T
       EASYVIEW MT506L
       E+H FTC 131-G9B4 L=1000MM
       E+H FTC 131-G9B4 L=1500MM
       E+H PMC133 1B1F2P6P1RT
       E+H PMC133 1B1F2F6G1H
       E+H PMD235 KH4A2EB1CGL3T
       EASYVIEW MT506S
       ENTRELEC EBA010.101.27 24VDC
       ENTRELEC EBA010.104.22 24VDC
       EASYVIEW MD204L
       EVROTHERM 512C/16A
       EXPXE RWP4*0.5
       E+H PMP131-A1BO1A1G
       E+H P30订货号:30010
       E+H P30订货号:3009
       EAGTOP BRU 4.8KW/27R
       E+H CUA250-A
       E+H CUM253-TU0010
       E+H CUS31-A2A
       E+H FDU84-RG2
       E+H FMU860-R1A1E4
       E+H FMX165-AKAA6A
       E+H PMC41-RE11M2J11R4
       E+H PMC41-RE11P2J11R4
       EIDSI RCM32
       EIDSI RCU16
       EIDSI RSI32
       EAGTOP NFI-050
       EAGTOP NFI-065
       EAGTOP NFI-080
       EAGTOP NFI-050
       EVROTHERM 512C/16A
       E+H CPM223-PR0010
       E+H CPS41-2BC4ESA(0度-130度)
       E+H FTC325-A2A3
       EAGTOP ACL-002
       EAGTOP ACL-007
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT506L
       EASYVIEW MT506L
       EVROTHERM 590P/0500/500/0011
       EVROTHERM 590P/0830/500/0011
       EAGTOP BRU 10KW/13.6R
       EAGTOP BRU 6KW/15R
       EASYVIEW MT506L-LINE
       EASYVIEW MD204L
       E+H EC11Z914066-1000
       E+H FEC12
       EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT506S
       ELTRA G22/15A6
       E+H PMC531-D25D2P6G1GT
       EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT506S
       EAGTOP NFI-050
       EASYVIEW MD204L
       EAGTOP BRU 6KW
       EAGTOP BRU 6KW
       EAGTOP BRU 6KW
       EASYVIEW MT506S
       EUCHNER SN02D08-552-M
       EASYVIEW MT510T
       ELTRA EH88P1024S8/24P30X3PR
       ELTRA EL40A1000Z5/28P6X3PR
       ELTRA EL40A360S5/28P6X3PR
       ELTRA G22/15A6
       EAGTOP NFI-036
       EAGTOP NFI-050
       EAGTOP NFI-036
       E+H FTC53-AG1AE33EB
       EWM MB 380/335-2 SI-S
       EWM ME 380/170-2 SI-S
       EVROTHERM 512C 32A
       EAO 704.062.614.218
       ELTRA EL40A50Z5/28P6X6PR2 EVROTHERM 690PB/0040/400/3/0/0011
       EVROTHERM AH467407U001 EASYVIEW MT506S 5.7''
       EASYVIEW MD204L EASYVIEW MT508SEASYVEIW MT506L-LINE
       EASYVIEW MT510T EASYVIEW MT508S EVROTHERM 2408/CC/VH/YH/YC/RR/RF/X
       EUPEC BSM25GD120DN2 EVOC IPC-810P7/FSC-1711VN EASYVIEW MT508S
       ERO TFS931133000 ERO TFS937133000 EASYVIEW MT510T
       EAGTOP BRU 6KW ELTRA EL40A60Z5/28P6X6PR2 ELTRA EL40A60Z5/28P6X6PR5
       E+H PMP41-RE13S2J21F1 E+H PMP41-RE13S2J21F1 EAGTOP 750W/75R
       E+H FMU231E-AA32 E+H PMC131-A11F1A1S E+H FTL260-0020
       E+H PMC731-R31F1M21P1 E+H PMP41-LE27HBJ21F1
       E+H FTL260-0020 E+H FXA-191-G1 EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT510 EASYVIEW MT510T E+H FTC53-AG1AE33EB
       EASYVIEW MT506 EASYVIEW MD204 EASYVIEW MT506L EASYVIEW MT506S
       EASYVIEW MT506LV4CNE+H FTL50HATE2AC2G6A E+H PMC45-RE11P1J1DL4
       EVIEW MT508S 707 EAGTOP 10KW/20REASYVIEW MT508S EASYVIEW MT508S
       E+H EC11Z914066-1000EVROTHERM 591P/0070/500/0011 ELLOT OEM4P
       EASYVIEW MT506S EAGTOP 400KW/100R EASYVIEW MD204LEVIEW MT510T
       EASYVIEW MT510TEBM A2E170-AF23-01 TW/230V EWM MB 380/170-2 SI-S
       EWM MB 380/335-2 SI-S EASYVIEW MT510T ELETTA RS-GL15
       ELETTA RS-GL25 EXIDE A412/50 EAGTOP RXHG-1500W/27R
       EASYVIEW MT506L E+H 77WS25-BA010A03 12-30VD ELTRA EL120P1024Z8/24P42X3PR
       ELTRA SN5A60 EASYVIEW MT508S E+H CPS11-1AA2ESA EAO EAO 700.001.1
       EAO EAO 704.012.2 EAO EAO 704.032. EAO EAO 704.032.5 EAO EAO 704.042.2
       EAO EAO 704.062.2 EAO EAO 704.062.5 EAO EAO 704.901.3 EAO EAO 704.901.5
       E+H CLM253-CD0010 EASYVIEW MT506L ELTRA EH63G200S8/24N15X3PR8
       EASYVIEW MT506LV4CNEASYVIEW MT506LV4CN EASYVIEW MD204L
       EASYVIEW MT506L E+L F31E E+L F31EA EAO 61-8410.22
       EUPEC TT162N14KOF EAO 700.000.2 EAO 704.030.6
       ENERPAC HC7206 E+H 50P50-EFIAIAA0AA E+H CPA111-00A
       E+H CPA111-30A E+H CPM223-PS0105 E+H CPM223-PS0116
       E+H FMC423-ROA1AEVROTHERM 508/12A EVROTHERM 508/12A
       ELTRA EL120P1024Z8/24P42*3PR EUROTHERM 7300A-16A-400V
     50W3H-HD0A1AA0A5AA  
     CPA450-2G110 CPA472-A1A1A2A1 CPS11D-7AA21 CLM253-CD0010, 72W40-SEOAA1DAB4AW   TMT162R-H3A51N31XO   L=200MM       E+H 72W40-SEOAA1DAB4AW         E+H TMT162R-H3A51N31XO   L=200MM       E+H TMT162-E111AAAAA          E+H CPA450-2G110 72W40-SEOAA1DAB4AW         E+H TMT162R-H3A51N31XO   L=200MM       E+H TMT162-E111AAAAA          E+H 
     德国E+H  PMD235/DT613系列智能型差压变送器

     仪表型号:PMD235/DT613系列
     技术特点:智能型压力变送器,采用国际标准智能化设计,数字化温度及非线性补偿,可带HART通迅协议。
     测量范围:最大0~40MPa最小0~50Pa
     测量精度:±0.1% 或±0.05% 介质温度:-40~+85℃
     信号输出:4~20mA,两线制 稳定性:优于0.1%年

      德国E+H  全系列产品
     E+H电磁流量 质量流量 超声波流量 涡街流量
     溶解氧COS COM 浊度分析仪 CUE CUM CUS
     电导率 CLD CLM CLS 余氯 CCA CCM CCS
     pH/氧化还原测量 CLA CPA CPF CPM CPS CUM
     超声波物位FDU FMU FTU微波脉冲式物位FMP
     电容式FMI FMC FTC电导式FTW
     固体音叉FTM FMC FTC液体音叉FTL() E+H 全国*供应 详细说明: CYA611-0A COM253-DX0010 CPS11D-1AA21LAC CPS11D-1AA21ESA CPS11D-1AA21GSA CLS50-A3C3 CLM253-ID0010 CUS31-A2A CPA450-1F116 CPS11-2BA2ESA CPM253-PR0005 CPM253-PR8105 CPS11-2AA2ESA CPM253-PR0105 CPM253-MR0115 CPS11D-7AA21 CPA250-A00 CYK10-A0101 CPS11D-7AA21 CYK10-A031 CPM253-MR0005 CPA111-00A COS41-2F COM253-DX0005 CYA611-1A CCS41-N CPS11-1AA2ESA CPK1-030A CCM253-EK0005 CCA250-A0 FTS20 DC/AC CLS21-C1N3A CLS15-B1M3A CLM223-CD0005 CPF81-LH11C2 CPF81-NN11C2 CPF82-PA11A2 CPM223-PR0005 COS41-2F CLS12-A1DIA CLS12-B1DIA CLM253-CD0010 CLS21-C1E4A CYK71 20M CLA111-00B CPK91-NAL1C CPS11-ABA2ESA CPM253-PR0505 CPK9-NBA1A CLS15-BAM3A CPS41-2BC4ESA CPS11D-7BA21 CPM253-PR0005 C*-A051 COM253-DX0005 C0A110-50 CYA611-1A CPM253-PR0150 CPF81-LH11C2 COM223-DX0005 CUM223-TU0005 CUS41-W2 CPK1-150A 15M CPK1-150A 20M CUM253-TU0005 CUS31-A4E CCS41-X CPK71-15A CCM253-EP0005 CLS12-A1D1A CLS15-B1A1A CLM223-CD8005 CYK71 50M CPA450-1F110 CLS15-1M2A CLD132-PMV130AA1 CPS71D-7B2G CLM223-CD0010 COA110-50 CPM253-PS0015 CPK9-NCA1A 10M CPK9-N1A CPM153-G1A08A000 CPK450-1K110 CPK9-NAZIA 5M CLD132-PGE130AA2 CLD132-PGE130A02 DB52-AM10BB12GF20 L=8000 CPA240-21BE110 CUS31-W7A CUS31-W9A CPM253-PR0515 CPF80 CPA9-NCA1A CPS12-DBA2GSA CLD132-PMV110A1 COS41-4F COS61-A1F0 CYH101-D CPA111-10A CPK9-NAA1A CPM253-PR0110 COM223-DX0005
     CUM223-TU0005
     CUS41-W2
     CPK1-150A 15M
     CPK1-150A 20M
     CUM253-TU0005
     CUS31-A4E
     CCS41-X
     CPK71-15A
     CCM253-EP0005
     CLS12-A1D1A
     CLS15-B1A1A
     CLM223-CD8005
     CYK71 50M
     CPA450-1F110
     CLS15-1M2A
     CLD132-PMV130AA1
     CPS71D-7B2G
     CLM223-CD0010
     COA110-50
     CPM253-PS0015
     CPK9-NCA1A 10M
     CPK9-N1A
     CPM153-G1A08A000
     CPK450-1K110
     CPK9-NAZIA 5M
     CLD132-PGE130AA2
     CLD132-PGE130A02
     DB52-AM10BB12GF20
     L=8000
     CPA240-21BE110
     CUS31-W7A
     CUS31-W9A
     CPM253-PR0515
     CPF80
     CPA9-NCA1A
     CPS12-DBA2GSA
     CLD132-PMV110A1
     COS41-4F
     COS61-A1F0
     CYH101-D
     CPA111-10A
     CPK9-NAA1A
     ftm260-010
     ftl260-0010
     ftl260-0020
     ftm260-g1b
     ftm260-g2b
     ftl51-agr2bb2g5a l=142mm
     ftm260-g4d
     ftm30-a4aa1
     ftm30-a4ba1
     ftm30-a4ca1
     ftm30-a4da1
     ftm30-a4fa1
     ftm30-a4ga1
     ftm30-a4ha1
     ftm30-a42a1
     ftm30-a43a1
     ftm30-a44a1
     ftm260-n1b
     ftl51-agr2bb1g5a l=700mm
     ftl51-ibg2bb4g7a
     ftl51-abgkbke4aa
     ftl50-yje2aa4g7a
     ftc231-k11b4 l=500mm
     ftc260-aa4d1
     ftc51-ag1aa51c4
     l1=1000mm l2=100mm
     pmp75-5aa1p21d4gaaa
     ftl51-agq2db4g7a
     ftm30-b1da1
     ftl51-agr2db4g5a
     ftl51-fgr2bb4g5a l=1100mm
     ftl51-iac2bb4e7a l=300mm
     ftl51-iac2bb4e7a l=3000mm
     fmu232e-aa42
     ftm50-4gg2a232aa l=155mm
     ftc260-ab4d1

     50w2h-h50a1a10a7aw dn=200
     50w3h-h50a1a10a7aw dn=300
     50w1f-h50a1a10b7aw
     50p50-aa1a1aa0aaaa
     80i50-ad2waaaaa4ad
     fmc671z-a0e1a1 dc24v
     pmp635-r43l9m1aeu1
     50088281
     50004201
     50p40-ea2a1aa0aaaa
     92ta1-aa
     72f50sf0-aa12aa4aw
     80f40-ad2saaaaaa
     83f40-ad2saaaanb
     50p80-ea1a1aa0baaa
     80f50-ad2saaaabaaba
     dti200-abb22a
     50w65-ha0a1a0aaaw
     50w80-ha0a1a1aaaw
     50w2f-hc0a1a1aaaw
     50w25-uaoa1aa0a4aa
     53h04-ka0b1ac1aahaj
     53h08-ka0b1ac1aahaj
     50w40-ua0a1aa0aaaa
     50w50-ua0a1aa0aaaa
     50w25-ua0a1aa0aaaa
     72f80se0-aa1aaa4aaa
     72f50se0-aa1aaa4aaa
     83f50-aftsaaaaaaa
     53h80-a00b1aa0abab
     53h40-a00b1aa1abab
     53h15-a001aa0aaab
     50h40-uf0b1aa0aaad
     50p40-ea2a1aa0baaa
     50p50-ea2a1aa0baaa
     50p80-ea2a1aa0baaa
     80m50-as2aabaaaaa8
     50w4h-hc0a1aa0aa4aa
     50p1f-aa1a1a0aaaa
     65f15-ae2ag1aabaa
     65f25-ae2ag1aabaa
     50w3h-hd0a1aa0a5aa
     65f15-ae2ag1aaaaa
     80e08-ad2saabaaaaa
     80e08-ad2saabaabaa
     72f50-se0aa1daa4aa
     72f40-se0aa1daa4aa
     72f1f-se0aa1daa4aa
     fmu40-ang2a2
     fmu860-r1a1a1
     fmu861-r1b1a1
     fmu862-r1a1a1
     fdu81-rg1a
     fdu81-rg2a
     fdu81-rg3a
     fdu81-rg4a
     fmu230e-aa32
     fmu231e-aa32
     fmu40-arb2a2
     fmu40-anb1a2
     fmu232e-aa42
     fmu40-anb2a2
     fdu80-rg2s
     fmu231a-aa31
     fmu860-r1eb1
     fdu83-rn3
     fdu80-rg2a
     fmu41-arb2a2
     fdu80-rg1a
     CYA611-0A
     COM253-DX0010
     CPS11D-1AA21LAC
     CPS11D-1AA21ESA
     CPS11D-1AA21GSA
     CLS50-A3C3
     CLM253-ID0010
     CUS31-A2A
     CPA450-1F116
     CPS11-2BA2ESA
     CPM253-PR0005
     CPM253-PR8105
     CPS11-2AA2ESA
     CPM253-PR0105
     CPM253-MR0115
     CPS11D-7AA21
     CPA250-A00
     CYK10-A0101
     CPS11D-7AA21
     CYK10-A031
     CPM253-MR0005
     CPA111-00A
     COS41-2F
     COM253-DX0005
     CYA611-1A
     CCS41-N
     CPS11-1AA2ESA
     CPK1-030A
     CCM253-EK0005
     CCA250-A0
     FTS20 DC/AC
     CLS21-C1N3A
     CLS15-B1M3A
     CLM223-CD0005
     CPF81-LH11C2
     CPF81-NN11C2
     CPF82-PA11A2
     CPM223-PR0005
     COS41-2F
     CLS12-A1DIA
     CLS12-B1DIA
     CLM253-CD0010
     CLS21-C1E4A
     CYK71 20M
     CLA111-00B
     CPK91-NAL1C
     CPS11-ABA2ESA
     CPM253-PR0505
     CPK9-NBA1A
     CLS15-BAM3A
     CPS41-2BC4ESA
     CPS11D-7BA21
     CPM253-PR0005
     C*-A051
     COM253-DX0005
     C0A110-50
     CYA611-1A
     CPM253-PR0150
     CPF81-LH11C2
     COM223-DX0005
     CUM223-TU0005
     CUS41-W2
     CPK1-150A 15M
     CPK1-150A 20M
     CUM253-TU0005
     CUS31-A4E
     CCS41-X
     CPK71-15A
     CCM253-EP0005 E+H
     CLS12-A1D1A
     CLS15-B1A1A
     CLM223-CD8005 E+H
     CYK71 50M
     CPA450-1F110
     CLS15-1M2A E+H
     CLD132-PMV130AA1
     CPS71D-7B2G
     CLM223-CD0010
     COA110-50
     CPM253-PS0015
     CPK9-NCA1A 10M
     CPK9-N1A
     CPM153-G1A08A000
     CPK450-1K110
     CPK9-NAZIA 5M
     CLD132-PGE130AA2
     CLD132-PGE130A02
     DB52-AM10BB12GF20
     L=8000
     CPA240-21BE110
     CUS31-W7A
     CUS31-W9A
     CPM253-PR0515
     CPF80
     CPA9-NCA1A
     CPS12-DBA2GSA
     CLD132-PMV110A1
     COS41-4F
     COS61-A1F0
     CYH101-D
     CPA111-10A
     CPK9-NAA1A
     CPM253-PR0110 
      CYA611-0A
         COM253-DX0010
         CPS11D-1AA21LAC
         CPS11D-1AA21ESA
         CPS11D-1AA21GSA
         CLS50-A3C3
         CLM253-ID0010
         CUS31-A2A
         CPA450-1F116
         CPS11-2BA2ESA
         CPM253-PR0005
         CPM253-PR8105
         CPS11-2AA2ESA
         CPM253-PR0105
         CPM253-MR0115
         CPS11D-7AA21
         CPA250-A00
         CYK10-A0101
         CPS11D-7AA21
         CYK10-A031
         CPM253-MR0005
         CPA111-00A
         COS41-2F
         COM253-DX0005
         CYA611-1A
         CCS41-N
         CPS11-1AA2ESA
         CPK1-030A
         CCM253-EK0005
         CCA250-A0
         FTS20 DC/AC
         CLS21-C1N3A
         CLS15-B1M3A
         CLM223-CD0005
         CPF81-LH11C2
         CPF81-NN11C2
         CPF82-PA11A2
         CPM223-PR0005
         COS41-2F
         CLS12-A1DIA
         CLS12-B1DIA
         CLM253-CD0010
         CLS21-C1E4A
         CYK71 20M
         CLA111-00B
         CPK91-NAL1C
         CPS11-ABA2ESA
         CPM253-PR0505
         CPK9-NBA1A
         CLS15-BAM3A
         CPS41-2BC4ESA
         CPS11D-7BA21
         CPM253-PR0005
         C*-A051
         COM253-DX0005
         C0A110-50
         CYA611-1A
         CPM253-PR0150
         CPF81-LH11C2
         COM223-DX0005
         CUM223-TU0005
         CUS41-W2
         CPK1-150A 15M
         CPK1-150A 20M
         CUM253-TU0005
         CUS31-A4E
         CCS41-X
         CPK71-15A
         CCM253-EP0005
         CLS12-A1D1A
         CLS15-B1A1A
         CLM223-CD8005
         CYK71 50M
         CPA450-1F110
         CLS15-1M2A
         CLD132-PMV130AA1
         CPS71D-7B2G
         CLM223-CD0010
         COA110-50
         CPM253-PS0015
         CPK9-NCA1A 10M
         CPK9-N1A
         CPM153-G1A08A000
         CPK450-1K110
         CPK9-NAZIA 5M
         CLD132-PGE130AA2
         CLD132-PGE130A02
         DB52-AM10BB12GF20
         L=8000
         CPA240-21BE110
         CUS31-W7A
         CUS31-W9A
         CPM253-PR0515
         CPF80
         CPA9-NCA1A
         CPS12-DBA2GSA
         CLD132-PMV110A1
         COS41-4F
         COS61-A1F0
         CYH101-D
         CPA111-10A
         CPK9-NAA1A
         CPM253-PR0110
     液体音叉物位测量 FTL 50(H),FTL 51(H) 各种液体的限位检测,适用于危险区域 食品和制药行业 FTL 51C 应用于各种液体的限位检测,带抗腐蚀涂层,适用于易爆危险区 FTL 70,FTL 71 高温型限位开关,可用于各种液体和防爆场合 FTL 20 FTL 20H FTL 260 液体限位开关,免维护,是浮控开关的替代 FTL 330L 液体限位开关,适用于食品行业,一体化设计,不锈钢防水外壳 FTL 320 本安信号回路,可与Liquiphant、Nivopuls、Soliphant传感器相接 FTL 325N 一通道和三通道绝缘放大器,带有NAMUR输入,用于连接NAMUR测量传感器 FTL 325P 带有本安信号回路,用于连接Liquiphant和Soliphant测量传感器 固体音叉物位测量 FTM 30/31/32(D/S) 应用于细颗粒固体散料的限位监测,适用于粉尘防爆区 FTM 50/51/52 应用于细颗粒固体散料的限位监测,适用于防爆危险区 FTM 20/21 应用于细颗粒固体散料的限位监测,适用于粉尘易燃危险区 FTM 260 经济型音叉限位开关,适用于细颗粒固体电容式物位测 FMI 51(杆式探头),FMI 52(缆式探头) 智能变送器,用于连续物位测量,经济型4...20mA两线制技术,适用于危险区域 FMI 21 双杆探头,用于液体的连续测量 FMC 661 现场安装单通道变送器,用于电容式和静压式探头,开关量输入带标定补偿,集成有Rackbus RS-485接口 FMC 420,FMC 423 用于连接电容式探头或Deltapilot S静压式探头 FTC 51,52,53 固体散料限位测量 EC 11Z/72Z 电容式探头的变送器 EC 17Z 电容式探头的变送器,适用于易爆危险区(欧洲和美洲认证) EC 37Z/47Z 电容式探头的变送器 电容式物位测 FMI 51(杆式探头),FMI 52(缆式探头) 智能变送器,用于连续物位测量,经济型4...20mA两线制技术,适用于危险区域 FMI 21 双杆探头,用于液体的连续测量 FMC 661 现场安装单通道变送器,用于电容式和静压式探头,开关量输入带标定补偿,集成有Rackbus RS-485接口 FMC 420,FMC 423 用于连接电容式探头或Deltapilot S静压式探头 FTC 51,52,53 固体散料限位测量 EC 11Z/72Z 电容式探头的变送器 EC 17Z 电容式探头的变送器,适用于易爆危险区(欧洲和美洲认证) EC 37Z/47Z 电容式探头的变送器 电导式物位测量 FTW 360 一体化电导式限位开关,可防止泵的空转 FTW 31/32 导电介质多点监测的限位开关 FTW 325 带有本安电路用于连接传导式传感器 11371 用于食品行业液体的部分绝缘探头 11375Z 用于导电液体的部分绝缘杆式探头 11961Z 用于导电液体的部分绝缘杆式探头 11362Z 抗腐蚀性探头,用于腐蚀性液体和塑料罐中 11362Z 双杆式抗腐蚀性探头,用于腐蚀性液体和塑料罐中差压 FMD 76 FMD 78 PMD 230/235 FMD 230/630/633 PMD 70 PMD 75 FMD 77 差压变送器 电容式物位测 FMI 51(杆式探头),FMI 52(缆式探头) 智能变送器,用于连续物位测量,经济型4...20mA两线制技术,适用于危险区域 FMI 21 双杆探头,用于液体的连续测量 FMC 661 现场安装单通道变送器,用于电容式和静压式探头,开关量输入带标定补偿,集成有Rackbus RS-485接口 FMC 420,FMC 423 用于连接电容式探头或Deltapilot S静压式探头 FTC 51,52,53 固体散料限位测量 EC 11Z/72Z 电容式探头的变送器 EC 17Z 电容式探头的变送器,适用于易爆危险区(欧洲和美洲认证) EC 37Z/47Z 电容式探头的变送器 电导式物位测量 FTW 360 一体化电导式限位开关,可防止泵的空转 FTW 31/32 导电介质多点监测的限位开关 FTW 325 带有本安电路用于连接传导式传感器 11371 用于食品行业液体的部分绝缘探头 11375Z 用于导电液体的部分绝缘杆式探头 11961Z 用于导电液体的部分绝缘杆式探头 11362Z 抗腐蚀性探头,用于腐蚀性液体和塑料罐中 11362Z 双杆式抗腐蚀性探头,用于腐蚀性液体和塑料罐中差压 FMD 76 FMD 78 PMD 230/235 FMD 230/630/633 PMD 70 PMD 75 FMD 77 差压变送器 E+H FDU FMU CYA611-0A COM253-DX0010 CPS11D-1AA21LAC CPS11D-1AA21ESA CPS11D-1AA21GSA CLS50-A3C3 CLM253-ID0010 CUS31-A2A CPA450-1F116 CPS11-2BA2ESA CPM253-PR0005 CPM253-PR8105 CPS11-2AA2ESA CPM253-PR0105 CPM253-MR0115 CPS11D-7AA21 CPA250-A00 CYK10-A0101 CPS11D-7AA21 CYK10-A031 CPM253-MR0005 CPA111-00A COS41-2F COM253-DX0005 CYA611-1A CCS41-N CPS11-1AA2ESA CPK1-030A CCM253-EK0005 CCA250-A0 FTS20 DC/AC CLS21-C1N3A CLS15-B1M3A CLM223-CD0005 CPF81-LH11C2 CPF81-NN11C2 CPF82-PA11A2 CPM223-PR0005 COS41-2F CLS12-A1DIA CLS12-B1DIA CLM253-CD0010 CLS21-C1E4A CYK71 20M CLA111-00B CPK91-NAL1C CPS11-ABA2ESA CPM253-PR0505 CPK9-NBA1A CLS15-BAM3A CPS41-2BC4ESA CPS11D-7BA21 CPM253-PR0005 C*-A051 COM253-DX0005 C0A110-50 CYA611-1A CPM253-PR0150 CPF81-LH11C2 COM223-DX0005 CUM223-TU0005 CUS41-W2 CPK1-150A 15M CPK1-150A 20M CUM253-TU0005 CUS31-A4E CCS41-X CPK71-15A CCM253-EP0005 CLS12-A1D1A CLS15-B1A1A CLM223-CD8005 CYK71 50M CPA450-1F110 CLS15-1M2A CLD132-PMV130AA1 CPS71D-7B2G CLM223-CD0010 COA110-50 CPM253-PS0015 CPK9-NCA1A 10M CPK9-N1A CPM153-G1A08A000 CPK450-1K110 CPK9-NAZIA 5M CLD132-PGE130AA2 CLD132-PGE130A02 DB52-AM10BB12GF20 L=8000 CPA240-21BE110 CUS31-W7A CUS31-W9A CPM253-PR0515 CPF80 CPA9-NCA1A CPS12-DBA2GSA CLD132-PMV110A1 COS41-4F COS61-A1F0 CYH101-D CPA111-10A CPK9-NAA1A CPM253-PR0110 溶解氧测量 CYA 611 沉入式支架,适用于溶解氧、浊度探头及一体化pH/氧化还原电极 CPF 10 COS 71 恒电流三电极传感器,用于微量测量 COS 61 无膜光电法传感器 COS 41 覆膜式电流测量法传感器 COS 31 恒电流三电极传感器 COM 223F/253F 溶解氧测量变送器 COM 223/253 溶解氧测量变送器 浊度分析仪 CYA 611 沉入式支架,适用于溶解氧、浊度探头及一体化pH/氧化还原电极 CPF 10 CUE21/CUE22 用于低浊度测量的在线浊度分析仪 CUM 223/253 浊度和固体悬浮物浓度变送器 CUS 31/31-W 过程和沉入式传感器用于饮用水和工业用水,应用90°角散射光原理 CUS 41/41-W 过程和沉入式传感器用于工业用水和固体悬浮物浓度测量,采用多通道技术,应用90°角散射光原理 
       
      电导率测量 CLD 132 smartec S是一种一体化电感式电导率测量仪,适用于高电导率液体。多种过程连接可以适用于不同的安装方式 CLM 153 用于传导或感应传导率的1或2电流变送器,带控制器和限值功能,适用于防爆或非防爆场合 CLM 223/253 微处理器控制,电导率和电阻测量变送器 CLS 12 双电极测量传感器,电极常数k=0.01/cm或k=0.1/cm,适用于160℃高温场合 CLS 13 双电极测量传感器,电极常数k=0.01/cm或k=0.1/cm,适用于250℃高温场合 CLS 15 双电极或固定电缆型测量传感器,带Pt100温度传感器,电极常数k=0.01/cm或k=0.1/cm CLS 16 双电极或固定电缆型测量传感器,带Pt100温度传感器,电极常数k=0.1/cm CLS 19 双电极测量传感器,电极常数k=0.01/cm或k=0.1/cm CLS 21 双电极或固定电缆型测量传感器,带温度便送器,电极常数k=1/cm CLS 30 双电极测量传感器,电极常数k=10/cm CLS 50 无电极、耐腐蚀、电感式电导率测量传感器,可用于防爆和高温场合 CLS 52 电感式电导率测量传感器,适用于快速温度测量,卫生型设计 CM 42 pH/氧化还原/电导率/浓度/电阻系数/数字探头,两线制变送器用于防爆和非防爆场所 余氯测量 CCA 250 流通式支架 CCM 223/253 余氯/二氧化氯/总氯测量变送器 CCS120 在线总氯传感器 覆膜式安培法双电极传感器,用于连续测量总氯 CCS 140/141 覆膜式电流测量传感器,安装于流通式支架CCA 250 CCS 240/241 二氧化氯传感器覆膜式电流测量传感器,安装于流通式支架CCA 250 CM 42 pH/氧化还原/电导率/浓度/电阻系数/数字探头,两线制变送器用于防爆和非防爆场所 E+HpH/氧化还原测量 CLA CPA CPF CPM CPS CUM pH/氧化还原测量 CLA 111 浸入式支架,适用于敞口或密封罐,带DN 100法兰和卡口式传感器安装口 CPA 140 浸入式支架,带过程需要法兰和卡口式传感器安装口 CPA 240 流通式支架,最多可装3个传感器 CPA 250 流通式支架 CPA 441 带有内置电解液池的过程支架,用于安装一个pH电极或氧化还原复合电极 CPA 442 用于120mm电极的安装支架 CPA 450 pH/氧化还原电极可伸缩支架,可安装于管道和储罐 CPA 451 手动操作的可回收支架,用于在储罐和管道中安装pH/氧化还原电极 CPA 465 可伸缩pH电极的安装支架,适用于管路和储罐中消毒测量 CPA 471 一体化可伸缩pH/ORP电极的安装支架 CPA 472 一体化可伸缩pH/ORP电极的安装支架 CPA 473 一体化可回收支架,用于储罐或管道中pH/氧化还原电极的安装 CPA 474 一体化可回收支架,用于储罐或管道中pH/氧化还原电极的安装 CPA 477 可伸缩pH/ORP电极的安装支架 CPF 201 用于纯水和超纯水pH测量的复合电极 CPF 81/82 用于工业及污水处理厂中螺纹旋入伙浸入式安装,pH/氧化还原一体化电极 CPM 153 带控制和设点功能的pH/氧化还原变送器 CPM 223/253 pH/氧化还原测量变送器 CPS 11/11D 带Memosens技术的模拟和数字pH电极 在过程和环境技术中标准应用,带憎污PTFE隔膜,可选内置温度传感器 CPS 12/12D 在过程和环境技术中标准应用的氧化还原电极,带憎污PTFE隔膜 CPS 41/42/41G/42G 陶瓷隔膜,液态KCL电解液,内部装有Pt100温度传感器 CPS 471/471D 可蒸汽消毒的ISFET电极 CPS 71/71D 基于模拟数字Memosens技术的pH电极用于过程技术,卫生和蒸汽消毒场合,带两个参比腔和内置电桥,可选内置温度传感器 CPS 72/72D 用于过程技术,卫生和蒸汽消毒场合的pH电极,带两个参比腔和内置电桥 CPS 91/91D 带开放式孔径隔膜的pH/氧化还原电极,用于重度污染介质的测量 CYA 611 沉入式支架,适用于溶解氧、浊度探头及一体化pH/氧化还原电极CPF 10 CUM 750/CUS 70 超声波(泥位)测量系统,用于分层界面和污泥泥位测量 微波物位测量 FMR 230/231/240/244/245连续非接触测量 ? 4...20mA两线制 ? 适用于防爆场合 FMR 530/531/532/533 连续非接触测量 ? 4...20mA两线制 ? 适用于防爆场合 ? FMR 130/131 ? 应用于储罐、缓冲罐和过程罐 ? 非接触连续测量 ? 适用于易爆危险区 ? 超声波物位测量 FDU 80...86 非接触式连续测量物位和流量的探头,适用于易爆危险区 FMU 230/231 智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于各种过程控制系统 FMU 40/41/42/43 智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于液体、浆料和粗料的测量 FMU 860...862 现场安装的超声波变送器,可用于物位与流量的测量,操作简单、灵活,功能强 FTU 230/231 智能型一体化非接触式物位开关,用于液体和固体 微波脉冲式物位测量 FMP 40 固体和液体连续物位测量, 4...20mA二线制或220VAC/24VDC四线制4...20mA有源输出, 适用于防爆场合 FMP 41C 连续测量液体物位的智能型物位仪表 FMP 45 连续测量液体物位的智能型物位仪表  FTM260-010
     FTL260-0010
     FTL260-0020
     FTM260-G1B
     FTM260-G2B
     FTL51-AGR2BB2G5A L=142MM
     FTM260-G4D
     FTM30-A4AA1
     FTM30-A4BA1
     FTM30-A4CA1
     FTM30-A4DA1
     FTM30-A4FA1
     FTM30-A4GA1
     FTM30-A4HA1
     FTM30-A42A1
     FTM30-A43A1
     FTM30-A44A1
     FTM260-N1B
     FTL51-AGR2BB1G5A L=700MM
     FTL51-IBG2BB4G7A
     FTL51-ABGKBKE4AA
     FTL50-YJE2AA4G7A
     FTC231-K11B4 L=500MM
     FTC260-AA4D1
     FTC51-AG1AA51C4
     L1=1000MM L2=100MM
     PMP75-5AA1P21D4GAAA
     FTL51-AGQ2DB4G7A
     FTM30-B1DA1
     FTL51-AGR2DB4G5A
     FTL51-FGR2BB4G5A L=1100MM
     FTL51-IAC2BB4E7A L=300MM
     FTL51-IAC2BB4E7A L=3000MM
     FMU232E-AA42
     FTM50-4GG2A232AA L=155MM
     FTC260-AB4D1

      


     50W2H-H50A1A10A7AW DN=200
     50W3H-H50A1A10A7AW DN=300
     50W1F-H50A1A10B7AW
     50P50-AA1A1AA0AAAA
     80I50-AD2WAAAAA4AD
     FMC671Z-A0E1A1 DC24V
     PMP635-R43L9M1AEU1
     50088281
     50004201
     50P40-EA2A1AA0AAAA
     92TA1-AA
     72F50SF0-AA12AA4AW
     80F40-AD2SAAAAAA
     83F40-AD2SAAAANB
     50P80-EA1A1AA0BAAA
     80F50-AD2SAAAABAABA
     DTI200-ABB22A
     50W65-HA0A1A0AAAW
     50W80-HA0A1A1AAAW
     50W2F-HC0A1A1AAAW
     50W25-UAOA1AA0A4AA
     53H04-KA0B1AC1AAHAJ
     53H08-KA0B1AC1AAHAJ
     50W40-UA0A1AA0AAAA
     50W50-UA0A1AA0AAAA
     50W25-UA0A1AA0AAAA
     72F80SE0-AA1AAA4AAA
     72F50SE0-AA1AAA4AAA
     83F50-AFTSAAAAAAA
     53H80-A00B1AA0ABAB
     53H40-A00B1AA1ABAB
     53H15-A001AA0AAAB
     50H40-UF0B1AA0AAAD
     50P40-EA2A1AA0BAAA
     50P50-EA2A1AA0BAAA
     50P80-EA2A1AA0BAAA
     80M50-AS2AABAAAAA8
     50W4H-HC0A1AA0AA4AA
     50P1F-AA1A1A0AAAA
     65F15-AE2AG1AABAA
     65F25-AE2AG1AABAA
     50W3H-HD0A1AA0A5AA
     65F15-AE2AG1AAAAA
     80E08-AD2SAABAAAAA
     80E08-AD2SAABAABAA
     72F50-SE0AA1DAA4AA
     72F40-SE0AA1DAA4AA
     72F1F-SE0AA1DAA4AA
     50P1F-EC0A1AACZAAAA 
     电磁流量 50/53W 50/53P 23P 51 W/P 10 H 10 P 10 W 适用于水和污水的流量测量 50/53H 适用于卫生、食品、饮料等行业中的流量测量 23H 两线制,回路供电,适用于卫生、食品、饮料等行业中的流量测量 科氏力质量流量 80/83A 80/83E 80/83F 80/83H 80/83I 80/83M 84A 84F 84M 涡街流量 72 73 气体、蒸汽和液体的流量 RMC 621 用于气体、液体和蒸汽的通用流量、能量计算仪 RMS 621 用于工业蒸汽和水的能量计算仪超声波流量 90/93 W/U/C 流量测量,用于饮用水,废水和过程水 90/93W,93P 测量液体体积流量,应用于水处理行业及化工/石化行业 92 液体体积流量测量,带捆绑式传感器 90/93P 测量液体体积流量,适用于化工和过程应用 DMU 93 外部非接触式流量测量,灵活-经济-新颖 德国E+H电磁流量 质量流量 超声波流量 涡街流 FTM260-010 FTL260-0010 FTL260-0020 FTM260-G1B FTM260-G2B FTL51-AGR2BB2G5A L=142MM FTM260-G4D FTM30-A4AA1 FTM30-A4BA1 FTM30-A4CA1 FTM30-A4DA1 FTM30-A4FA1 FTM30-A4GA1 FTM30-A4HA1 FTM30-A42A1 FTM30-A43A1 FTM30-A44A1 FTM260-N1B FTL51-AGR2BB1G5A L=700MM FTL51-IBG2BB4G7A FTL51-ABGKBKE4AA FTL50-YJE2AA4G7A FTC231-K11B4 L=500MM FTC260-AA4D1 FTC51-AG1AA51C4 L1=1000MM L2=100MM PMP75-5AA1P21D4GAAA FTL51-AGQ2DB4G7A FTM30-B1DA1 FTL51-AGR2DB4G5A FTL51-FGR2BB4G5A L=1100MM FTL51-IAC2BB4E7A L=300MM FTL51-IAC2BB4E7A L=3000MM FMU232E-AA42 FTM50-4GG2A232AA L=155MM FTC260-AB4D1 50W2H-H50A1A10A7AW DN=200 50W3H-H50A1A10A7AW DN=300 50W1F-H50A1A10B7AW 50P50-AA1A1AA0AAAA 80I50-AD2WAAAAA4AD FMC671Z-A0E1A1 DC24V PMP635-R43L9M1AEU1 50088281 50004201 50P40-EA2A1AA0AAAA 92TA1-AA 72F50SF0-AA12AA4AW 80F40-AD2SAAAAAA 83F40-AD2SAAAANB 50P80-EA1A1AA0BAAA 80F50-AD2SAAAABAABA DTI200-ABB22A 50W65-HA0A1A0AAAW 50W80-HA0A1A1AAAW 50W2F-HC0A1A1AAAW 50W25-UAOA1AA0A4AA 53H04-KA0B1AC1AAHAJ 53H08-KA0B1AC1AAHAJ 50W40-UA0A1AA0AAAA 50W50-UA0A1AA0AAAA 50W25-UA0A1AA0AAAA 72F80SE0-AA1AAA4AAA 72F50SE0-AA1AAA4AAA 83F50-AFTSAAAAAAA 53H80-A00B1AA0ABAB 53H40-A00B1AA1ABAB 53H15-A001AA0AAAB 50H40-UF0B1AA0AAAD 50P40-EA2A1AA0BAAA 50P50-EA2A1AA0BAAA 50P80-EA2A1AA0BAAA 80M50-AS2AABAAAAA8 50W4H-HC0A1AA0AA4AA 50P1F-AA1A1A0AAAA 65F15-AE2AG1AABAA 65F25-AE2AG1AABAA 50W3H-HD0A1AA0A5AA 65F15-AE2AG1AAAAA 80E08-AD2SAABAAAAA 80E08-AD2SAABAABAA 72F50-SE0AA1DAA4AA 72F40-SE0AA1DAA4AA 72F1F-SE0AA1DAA4AA 50P1F-EC0A1AACZAAAA E+H E+H E+H E+H E+H E+H E+H
      
     德国E+H以价格从优,交货迅速!
     ■ PH分析仪:CPM253-PR0005,CPS11-2BA2ESA
     ■ 溶解氧分析仪:COM253-DX0005,COS41-2F,COS61
     ■ 浊度分析仪:CUM253-TU0005,CUS31-A2A,CUS41-W2
     ■ 余氯分析仪:CCM253-EK0005,CCS140,CCS141-N
     ■ 电导率分析仪:CLM253-CD0005,CLS21,CLS19,CLS50.CLD132
     CYA611-0A
     COM253-DX0010
     CPS11D-1AA21LAC
     CPS11D-1AA21ESA
     CPS11D-1AA21GSA
     CLS50-A3C3
     CLM253-ID0010
     CUS31-A2A
     CPA450-1F116
     CPS11-2BA2ESA
     CPM253-PR0005
     CPM253-PR8105
     CPS11-2AA2ESA
     CPM253-PR0105
     CPM253-MR0115
     CPS11D-7AA21
     CPA250-A00
     CYK10-A0101
     CPS11D-7AA21
     CYK10-A031
     CPM253-MR0005
     CPA111-00A
     COS41-2F
     COM253-DX0005
     CYA611-1A
     CCS41-N
     CPS11-1AA2ESA
     CPK1-030A
     CCM253-EK0005
     CCA250-A0
     FTS20  DC/AC
     CLS21-C1N3A
     CLS15-B1M3A
     CLM223-CD0005
     CPF81-LH11C2
     CPF81-NN11C2
     CPF82-PA11A2
     CPM223-PR0005
     COS41-2F
     CLS12-A1DIA
     CLS12-B1DIA
     CLM253-CD0010
     CLS21-C1E4A
     CYK71 20M 
     CLA111-00B
     CPK91-NAL1C
     CPS11-ABA2ESA
     CPM253-PR0505
     CPK9-NBA1A
     CLS15-BAM3A
     CPS41-2BC4ESA
     CPS11D-7BA21
     C*-A051
     C0A110-50
     CYA611-1A
     CPM253-PR0150
     CPF81-LH11C2
     COM223-DX0005
     CUM223-TU0005
     CUS41-W2
     CPK1-150A  15M
     CPK1-150A  20M
     CUM253-TU0005
     CUS31-A4E
      
     CCS41-X
     CPK71-15A
     CCM253-EP0005
     CLS12-A1D1A
     CLS15-B1A1A
     CLM223-CD8005
     CYK71  50M
     CPA450-1F110
     CLS15-1M2A
     CLD132-PMV130AA1
     CPS71D-7B2G
     CLM223-CD0010
     COA110-50
     CPM253-PS0015
     CPK9-NCA1A  10M
     CPK9-N1A
     CPM153-G1A08A000
     CPK450-1K110
     CPK9-NAZIA  5M
     CLD132-PGE130AA2
     CLD132-PGE130A02
     DB52-AM10BB12GF20
     L=8000
     CPA240-21BE110
     CUS31-W7A
     CUS31-W9A
     CPM253-PR0515
     CPF80
     CPA9-NCA1A
     CPS12-DBA2GSA
     CLD132-PMV110A1
     COS41-4F
     COS61-A1F0
     CYH101-D
     CPA111-10A
     CPK9-NAA1A
     CPM253-PR0110
     COM253-DS0005
     COS41-4F 
     CYA611-0A
     CPSA1-1AA2GSA
     CYK10-A051
     CPA9-NAL1C  5M
     CLD130-PMV15A02
     CUS31-W2A
     CCM253—EP0105
     CYA611-0B
     CPF81-LN11C3
     CUA451-A1A 
     CLS52-A1MV1A1
     CLS15-A3D1A
     CLM223-CD0010
     CPS11D-7BA21
     CUS31-W4A
     CUM253-TU0510 
     CUA120- B
     CM42-MAA000EAZ00
     CYK10-A101
     CPA250-A00
     CPS11D-7AA21
     CPS71-2BC2ESA
     CLS21-C1E4A
     CLA111-00B
     CLM253-CD0010
     CYK71, L=20M
     CPM223-MR0010
     CCM223-EK0005 
     CUM223-TU0005
     CSM750-7A1A
     CSS70-A2B1A
     CPM153-A1A00A000
     CPF81-LH11C2
     CLM253-CD0005
     CLS12-A1K5A
     COM253-DX0005
     CPM223-PR0010
     CPF201-A1A
     CPM253-PR0005
     CLM223-IS0005   
     CPM253-PR0110
     COM253-DX0110
     COM253-DS0005
     COS41-4F  
     CYA611-0A
     FMU40-ANG2A2
     FMU860-R1A1A1
     FMU861-R1B1A1
     FMU862-R1A1A1
     FDU81-RG1A
     FDU81-RG2A
     FDU81-RG3A
     FDU81-RG4A
     FMU230E-AA32
     FMU231E-AA32
     FMU40-ARB2A2
     FMU40-ANB1A2
     FMU232E-AA42
     FMU40-ANB2A2
     FDU80-RG2S
     FMU231A-AA31
     FMU860-R1EB1
     FDU83-RN3
     FDU80-RG2A
     FMU41-ARB2A2
     FDU80-RG1A 
      FTM260-010
     FTL260-0010
     FTL260-0020
     FTM260-G1B
     FTM260-G2B
     FTL51-AGR2BB2G5A L=142MM
     FTM260-G4D
     FTM30-A4AA1
     FTM30-A4BA1
     FTM30-A4CA1
     FTM30-A4DA1
     FTM30-A4FA1
     FTM30-A4GA1
     FTM30-A4HA1
     FTM30-A42A1
     FTM30-A43A1
     FTM30-A44A1
     FTM260-N1B
     FTL51-AGR2BB1G5A L=700MM
     FTL51-IBG2BB4G7A
     FTL51-ABGKBKE4AA
     FTL50-YJE2AA4G7A
     FTC231-K11B4 L=500MM
     FTC260-AA4D1
     FTC51-AG1AA51C4
     L1=1000MM L2=100MM
     PMP75-5AA1P21D4GAAA
     FTL51-AGQ2DB4G7A
     FTM30-B1DA1
     FTL51-AGR2DB4G5A
     FTL51-FGR2BB4G5A L=1100MM
     FTL51-IAC2BB4E7A L=300MM
     FTL51-IAC2BB4E7A L=3000MM
     FMU232E-AA42
     FTM50-4GG2A232AA L=155MM
     FTC260-AB4D1

      


     50W2H-H50A1A10A7AW DN=200
     50W3H-H50A1A10A7AW DN=300
     50W1F-H50A1A10B7AW
     50P50-AA1A1AA0AAAA
     80I50-AD2WAAAAA4AD
     FMC671Z-A0E1A1 DC24V
     PMP635-R43L9M1AEU1
     50088281
     50004201
     50P40-EA2A1AA0AAAA
     92TA1-AA
     72F50SF0-AA12AA4AW
     80F40-AD2SAAAAAA
     83F40-AD2SAAAANB
     50P80-EA1A1AA0BAAA
     80F50-AD2SAAAABAABA
     DTI200-ABB22A
     50W65-HA0A1A0AAAW
     50W80-HA0A1A1AAAW
     50W2F-HC0A1A1AAAW
     50W25-UAOA1AA0A4AA
     53H04-KA0B1AC1AAHAJ
     53H08-KA0B1AC1AAHAJ
     50W40-UA0A1AA0AAAA
     50W50-UA0A1AA0AAAA
     50W25-UA0A1AA0AAAA
     72F80SE0-AA1AAA4AAA
     72F50SE0-AA1AAA4AAA
     83F50-AFTSAAAAAAA
     53H80-A00B1AA0ABAB
     53H40-A00B1AA1ABAB
     53H15-A001AA0AAAB
     50H40-UF0B1AA0AAAD
     50P40-EA2A1AA0BAAA
     50P50-EA2A1AA0BAAA
     50P80-EA2A1AA0BAAA
     80M50-AS2AABAAAAA8
     50W4H-HC0A1AA0AA4AA
     50P1F-AA1A1A0AAAA
     65F15-AE2AG1AABAA
     65F25-AE2AG1AABAA
     50W3H-HD0A1AA0A5AA
     65F15-AE2AG1AAAAA
     80E08-AD2SAABAAAAA
     80E08-AD2SAABAABAA
     72F50-SE0AA1DAA4AA
     72F40-SE0AA1DAA4AA
     72F1F-SE0AA1DAA4AA
     50P1F-EC0A1AACZAAAA 
     CYA611-0A
     COM253-DX0010
     CPS11D-1AA21LAC
     CPS11D-1AA21ESA
     CPS11D-1AA21GSA
     CLS50-A3C3
     CLM253-ID0010
     CUS31-A2A
     CPA450-1F116
     CPS11-2BA2ESA
     CPM253-PR0005
     CPM253-PR8105
     CPS11-2AA2ESA
     CPM253-PR0105
     CPM253-MR0115
     CPS11D-7AA21
     CPA250-A00
     CYK10-A0101
     CPS11D-7AA21
     CYK10-A031
     CPM253-MR0005
     CPA111-00A
     COS41-2F
     COM253-DX0005
     CYA611-1A
     CCS41-N
     CPS11-1AA2ESA
     CPK1-030A
     CCM253-EK0005
     CCA250-A0
     FTS20 DC/AC
     CLS21-C1N3A
     CLS15-B1M3A
     CLM223-CD0005
     CPF81-LH11C2
     CPF81-NN11C2
     CPF82-PA11A2
     CPM223-PR0005
     COS41-2F
     CLS12-A1DIA
     CLS12-B1DIA
     CLM253-CD0010
     CLS21-C1E4A
     CYK71 20M
     CLA111-00B
     CPK91-NAL1C
     CPS11-ABA2ESA
     CPM253-PR0505
     CPK9-NBA1A
     CLS15-BAM3A
     CPS41-2BC4ESA
     CPS11D-7BA21
     CPM253-PR0005
     C*-A051
     COM253-DX0005
     C0A110-50
     CYA611-1A
     CPM253-PR0150
     CPF81-LH11C2
     COM223-DX0005
     CUM223-TU0005
     CUS41-W2
     CPK1-150A 15M
     CPK1-150A 20M
     CUM253-TU0005
     CUS31-A4E
     CCS41-X
     CPK71-15A
     CCM253-EP0005
     CLS12-A1D1A
     CLS15-B1A1A
     CLM223-CD8005
     CYK71 50M
     CPA450-1F110
     CLS15-1M2A
     CLD132-PMV130AA1
     CPS71D-7B2G
     CLM223-CD0010
     COA110-50
     CPM253-PS0015
     CPK9-NCA1A 10M
     CPK9-N1A
     CPM153-G1A08A000
     CPK450-1K110
     CPK9-NAZIA 5M
     CLD132-PGE130AA2
     CLD132-PGE130A02
     DB52-AM10BB12GF20
     L=8000
     CPA240-21BE110
     CUS31-W7A
     CUS31-W9A
     CPM253-PR0515
     CPF80
     CPA9-NCA1A
     CPS12-DBA2GSA
     CLD132-PMV110A1
     COS41-4F
     COS61-A1F0
     CYH101-D
     CPA111-10A
     CPK9-NAA1A
     CPM253-PR0110
      德国E+H恩格斯豪斯物位计
     CYA611-0A
     COM253-DX0010
     CPS11D-1AA21LAC
     CPS11D-1AA21ESA
     CPS11D-1AA21GSA
     CLS50-A3C3
     CLM253-ID0010
     CUS31-A2A
     CPA450-1F116
     CPS11-2BA2ESA
     CPM253-PR0005
     CPM253-PR8105
     CPS11-2AA2ESA
     CPM253-PR0105
     CPM253-MR0115
     CPS11D-7AA21
     CPA250-A00
     CYK10-A0101
     CPS11D-7AA21
     CYK10-A031
     CPM253-MR0005
     CPA111-00A
     COS41-2F
     COM253-DX0005
     CYA611-1A
     CCS41-N
     CPS11-1AA2ESA
     CPK1-030A
     CCM253-EK0005
     CCA250-A0
     FTS20 DC/AC
     CLS21-C1N3A
     CLS15-B1M3A
     CLM223-CD0005
     CPF81-LH11C2
     CPF81-NN11C2
     CPF82-PA11A2
     CPM223-PR0005
     COS41-2F
     CLS12-A1DIA
     CLS12-B1DIA
     CLM253-CD0010
     CLS21-C1E4A
     CYK71 20M 
     CLA111-00B
     CPK91-NAL1C
     CPS11-ABA2ESA
     CPM253-PR0505
     CPK9-NBA1A
     CLS15-BAM3A
     CPS41-2BC4ESA
     CPS11D-7BA21
     CPM253-PR0005
     C*-A051
     COM253-DX0005
     C0A110-50
     CYA611-1A
     CPM253-PR0150
     CPF81-LH11C2
     COM223-DX0005
     CUM223-TU0005
     CUS41-W2
     CPK1-150A 15M
     CPK1-150A 20M
     CUM253-TU0005
     CUS31-A4E
     CCS41-X
     CPK71-15A
     CCM253-EP0005
     CLS12-A1D1A
     CLS15-B1A1A
     CLM223-CD8005
     CYK71 50M
     CPA450-1F110
     CLS15-1M2A
     CLD132-PMV130AA1
     CPS71D-7B2G
     CLM223-CD0010
     COA110-50
     CPM253-PS0015
     CPK9-NCA1A 10M
     CPK9-N1A
     CPM153-G1A08A000
     CPK450-1K110
     CPK9-NAZIA 5M
     CLD132-PGE130AA2
     CLD132-PGE130A02
     DB52-AM10BB12GF20
     L=8000
     CPA240-21BE110
     CUS31-W7A
     CUS31-W9A
     CPM253-PR0515
     CPF80
     CPA9-NCA1A
     CPS12-DBA2GSA
     CLD132-PMV110A1
     COS41-4F
     COS61-A1F0
     CYH101-D
     CPA111-10A
     CPK9-NAA1A
     CPM253-PR0110


     50W2H-H50A1A10A7AW DN=200 50W3H-H50A1A10A7AW DN=300 50W1F-H50A1A10B7AW 50P50-AA1A1AA0AAAA 80I50-AD2WAAAAA4AD FMC671Z-A0E1A1 DC24V PMP635-R43L9M1AEU1 50088281 50004201 50P40-EA2A1AA0AAAA 92TA1-AA 72F50SF0-AA12AA4AW 80F40-AD2SAAAAAA 83F40-AD2SAAAANB 50P80-EA1A1AA0BAAA 80F50-AD2SAAAABAABA DTI200-ABB22A 50W65-HA0A1A0AAAW 50W80-HA0A1A1AAAW 50W2F-HC0A1A1AAAW 50W25-UAOA1AA0A4AA 53H04-KA0B1AC1AAHAJ 53H08-KA0B1AC1AAHAJ 50W40-UA0A1AA0AAAA 50W50-UA0A1AA0AAAA 50W25-UA0A1AA0AAAA 72F80SE0-AA1AAA4AAA 72F50SE0-AA1AAA4AAA 83F50-AFTSAAAAAAA 53H80-A00B1AA0ABAB 53H40-A00B1AA1ABAB 53H15-A001AA0AAAB 50H40-UF0B1AA0AAAD 50P40-EA2A1AA0BAAA 50P50-EA2A1AA0BAAA 50P80-EA2A1AA0BAAA 80M50-AS2AABAAAAA8 50W4H-HC0A1AA0AA4AA 50P1F-AA1A1A0AAAA 65F15-AE2AG1AABAA 65F25-AE2AG1AABAA 50W3H-HD0A1AA0A5AA 65F15-AE2AG1AAAAA 80E08-AD2SAABAAAAA 80E08-AD2SAABAABAA 72F50-SE0AA1DAA4AA 72F40-SE0AA1DAA4AA 72F1F-SE0AA1DAA4AA 50P1F-EC0A1AACZAAAA CYA611-0A
     COM253-DX0010
     CPS11D-1AA21LAC
     CPS11D-1AA21ESA
     CPS11D-1AA21GSA
     CLS50-A3C3
     CLM253-ID0010
     CUS31-A2A
     CPA450-1F116
     CPS11-2BA2ESA
     CPM253-PR0005
     CPM253-PR8105
     CPS11-2AA2ESA
     CPM253-PR0105
     CPM253-MR0115
     CPS11D-7AA21
     CPA250-A00
     CYK10-A0101
     CPS11D-7AA21
     CYK10-A031
     CPM253-MR0005
     CPA111-00A
     COS41-2F
     COM253-DX0005
     CYA611-1A
     CCS41-N
     CPS11-1AA2ESA
     CPK1-030A
     CCM253-EK0005
     CCA250-A0
     FTS20DC/AC
     CLS21-C1N3A
     CLS15-B1M3A
     CLM223-CD0005
     CPF81-LH11C2
     CPF81-NN11C2
     CPF82-PA11A2
     CPM223-PR0005
     COS41-2F
     CLS12-A1DIA
     CLS12-B1DIA
     CLM253-CD0010
     CLS21-C1E4A
     CYK7120M
     CLA111-00B
     CPK91-NAL1C
     CPS11-ABA2ESA
     CPM253-PR0505
     CPK9-NBA1A
     CLS15-BAM3A
     CPS41-2BC4ESA
     CPS11D-7BA21
     CPM253-PR0005
     C*-A051
     COM253-DX0005
     C0A110-50
     CYA611-1A
     CPM253-PR0150
     CPF81-LH11C2
     COM223-DX0005
     CUM223-TU0005
     CUS41-W2
     CPK1-150A15M
     CPK1-150A20M
     CUM253-TU0005
     CUS31-A4E
     CCS41-X
     CPK71-15A
     CCM253-EP0005
     CLS12-A1D1A
     CLS15-B1A1A
     CLM223-CD8005
     CYK7150M
     CPA450-1F110
     CLS15-1M2A
     CLD132-PMV130AA1
     CPS71D-7B2G
     CLM223-CD0010
     COA110-50
     CPM253-PS0015
     CPK9-NCA1A10M
     CPK9-N1A
     CPM153-G1A08A000
     CPK450-1K110
     CPK9-NAZIA5M
     CLD132-PGE130AA2
     CLD132-PGE130A02
     DB52-AM10BB12GF20
     L=8000
     CPA240-21BE110
     CUS31-W7A
     CUS31-W9A
     CPM253-PR0515
     CPF80
     CPA9-NCA1A
     CPS12-DBA2GSA
     CLD132-PMV110A1
     COS41-4F
     COS61-A1F0
     CYH101-D
     CPA111-10A
     CPK9-NAA1A

     Deltabar S PMD 70/75 FMD 76/77/78差压变送器
     Deltabar S采用陶瓷、抗过载金属传感器和功能监测。通过HART,PROFIBUS PA或FF通信。
     应用
     Deltabar S压力变送器适用于以下测量差压的场合:


     气体、蒸汽和液体流量(体积或质量流量)

     液体的物位、体积或质量流量测量

     过滤器和泵的差压监测
     性能和优点


     长期稳定性好

     精度高:±0.075%,铂型:±0.05%

     量程比100:1

     符合PED(压力设备指令)

     HistoROM/M-DAT存储模块

     从测量元件到电子部件的功能检测

     用于差压和过程压力(Deltabar S-Cerabar S)的通用模块- 可更换的显示模块- 用于过程压力和差压的通用电子模块

     快速设定菜单对仪表进行快速设定

     通过4...20mA带HART、PROFIBUS PA或FF,方便安全地进行菜单向导式的现场操作

     扩展诊断功能

      

     联系方式: 陈帅; 21 - 56055520; 13918541007; zh13918541007@126.com

     E+H

     扫描微信分享

     上一篇:E+H中国一级代理 下一篇:E+H
     免责声明
     1)本信息由“上海科湘自动化技术有限公司”发布,由“上海科湘自动化技术有限公司”负责信息的合法性;
     2)本站平台目的在于分享更多信息,不代表本站的观点和立场;信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
     3)本信息如有侵权请将此链接发邮件至517763949@qq.com,本站将及时处理并回复。
     4)《新著作权法草案》第六十九条规定:网络服务提供者为网络用户提供存储、搜索或者链接等单纯网络技术服务时,不承担与著作权或相关权有关的信息审查义务。网络用户利用网络服务实施侵犯著作权或者相关权行为的,被侵权人可以书面通知网络服务提供者,要求其采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。
     国精品人妻无码一区二区三区视频
     <small id="612fc"></small>
     1. <small id="612fc"></small>
      1. <small id="612fc"></small>